Usnesení z VH ČSKe 12.6.2012

USNESENÍ
z jednání Volební valné hromady Českého svazu karate
dne 12.6.2012 v Praze
_____________________________________________________________
U1: VH schvaluje program jednání tak, jak byl předložen.

U2: VH schvaluje jednací řád tak, jak byl předložen.

U3: VH schvaluje volební řád tak, jak byl předložen.

U4: VH volí navrhované pracovní předsednictvo ve složení Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Vladimír Ryska.

U5: VH volí návrhovou komisi ve složení Eliška Vaníčková, Karel Kesl a Jiří Bašus.

U6: VH volí volební komise ve složení Petra Adamiecová, Jan Jukl a Robert Musil.

U7: VH volí mandátové komise ve složení Danuše Volfová, Mgr. Petr Dočkal a Michal Hrubý.

U8: VH volí jako zapisovatele zápisu Petru Adamiecovou.

U9: VH volí jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Nekolu.

U10: VH schvaluje zprávu prezidenta svazu.

U11: VH schvaluje zprávu hospodáře svazu za minulé volební období.

U12: VH schvaluje předloženou strukturu rozpočtu na rok 2012.

U13: VH bere na vědomí zprávu předsedy rady reprezentace.

U14: VH bere na vědomí zprávu předsedy TMK.

U15: VH bere na vědomí zprávu předsedy STK.

U16: VH bere na vědomí zprávu předsedy komise rozhodčích.

U17: VH schvaluje zprávu předsedy kontrolní komise.

U18: VH bere na vědomí zprávu mandátové komise.

U19: VH volí veřejný způsob hlasování během voleb.

U20: VH volí do následujícího čtyřletého volebního období do funkce prezidenta svazu Ing. Jiřího Bočka.

U21: VH volí na následující čtyřletého volebního období do funkce hospodáře svazu Slavomíra Svobodu.

U22: VH volí na následující čtyřleté volební období do funkce předsedy Rady reprezentace Ing. Ondřeje Musila.

U23: VH volí na následující čtyřleté volební období do funkce předsedy úseku TMK Jaromíra Musila.

U24: VH volí na následující čtyřleté volební období do funkce předsedy úseku STK Kamila Guzka.

U25: VH volí na následující čtyřleté volební období do funkce předsedy komise rozhodčích Mgr. Josefa Rajcherta.

U26: VH volí na následující čtyřleté volební období do funkce předsedy kontrolní komise Jaroslava Nekolu.

U27: VH odhlasovala společnou volbu tříčlenné kontrolní komise.

U28: VH volí do následujícího čtyřletého volebního období tříčlennou kontrolní komisi ve složení Svatopluk Sekanina a Jiří Bašus.

U29: VH schvaluje roční členský poplatek ve výši 300,- Kč.

U30: VH schvaluje návrh na vyplácení dotace krajským svazům dle velikosti členské základny dle daného klíče.

U31: VH schvaluje návrh usnesení.