Soustředění státní reprezentace kata v Itálii

V druhém červencovém týdnu probíhalo soustředění státní reprezentace kata v Itálii. Účastnilo se ho 19 závodníků a závodnic kata ve věku od 12 do 26 let a bylo zaměřené hlavně na kontrolu fyzické přípravy a taktéž na ujasnění přechodných pohybů v soutěžních kata.

Celé soustředění probíhalo s maximálním úsilí všech závodníků a tímto jim Miroslava Vašeková, která je trenérkou reprezentace kata, děkuje za snahu a náladu, která celý týden panovala.

Kontrola přepracovaných pasáží proběhne na dalším reprezentačním soustředění Orlík 2023, které je plánované koncem srpna.