Talentovaná mládež (SCM) 2012

Český svaz karate v rámci své koncepce přípravy talentované mládeže využívá následující motivační a organizační prvky.

*a) Příprava talentovaných závodníků ve vybraných centrech talentované mládeže (SCM):*
– Tyto centra jsou určeny pro přípravu talentovaných závodníků s věkové kategorie do 19ti let a jsou jim poskytnuty finanční příspěvky na tuto činnost. V těchto střediscích mohou být jak závodníci z mateřského klubu tak i vybraní talentovaní závodníci z daného kraje.

*b) Sportovní soustředění pro vybrané talenty z jednotlivých SCM:*
– Jedná se přibližně o 5 talentů z každého SCM, kterým bude hrazen týdenní pobyt na soustředění, které bude pořádat komise mládeže se státní reprezentací.

*c) Možnost účasti na Mistrovství světa mládeže:*
– Zde je však problém, že závodníci z mladší věkové kategorie než junior si tuto účast musí hradit sami, protože svaz má uznán statut státní reprezentace pouze pro mládežnickou kategorii junior. Na ostatní kategorie svaz nedostává žádné příspěvky a taktéž z pozice sponzorů a reklamních partnerů o tuto žákovskou kategorii není žádný zájem. Svaz zajišťuje a plně hradí pouze kategorii junior a to jak ze státních i reklamních prostředků. Evidované SCM předkládají každý rok na MŠMT jmenný seznam zařazených závodníků a svůj plán tréninků a činnosti, který je pro centra závazný a na které získává prostředky od MŠMT.

*Seznam SCM 2012:*
Název SCM, zodpovědná osoba, oblast
– SCM Kumite, České Budějovice, Jiří faktor (České Budějovice)
– SCM Shotokan, Iva Keslová (Praha)
– SCM Wado-Ryu, Ing. Ondřej Musil (Jablonec nad Nisou)
– SCM Goju-Ryu, Jaromír Musil (Brno)

Kompletní seznam zařazených sportovců do jednotlivých SCM ke stažení zde: CUBU_KARATE_SCM_Prehled_2012.xls