Vyjádření VV ČSKe k vystoupení CEKU

Vyjádření k rozhodnutí VV ČSKe ve věci zrušení členství v organizaci CEKU (Středoevropská unie karate).

VV ČSKe se takto rozhodl na základě tří zásadních, déletrvajících a zesilujících tendencí ve směřování vývoje unie, kam se ubírala bez souhlasu vedení členských států, za pohnutek jednotlivce a přispěním soukromých podnikatelských skupin a v přímém rozporu s ideemi, se kterými byla CEKU založena. Náš krok byl následně osobně konzultován s vedením Slovenského svazu karate a Maďarského svazu karate, kteří shodně vyjádřili zásadní nespokojenost shodnou s námi a zvažují další kroky.

1. Tendence ve směřování vývoje unie CEKU, v přímém rozporu s ideemi, se kterými byla založena.

 • zásadní navýšení finančních požadavků členským zemím unie a pořadatelským subjektům bez jejich souhlasu
 • nově navržená a neakceptovatelná pravidla se zásadním nesouhlasem minimálně tři členských zemí (Polský názor se zatím nepodařilo ověřit)
 • zásadní pochybení při výběru firem pro zajištění cen závodníkům v mládežnických kategoriích bez výběrového řízení a bez souhlasu vedení členských států
 • dlouhodobě nesplacené dlužné odměny mnoha úspěšným mladým závodníkům

2. Porušení pravidel a zásad WKF

 • zásadní porušení pravidel WKF při propagaci a pořádání soutěží CEKU
 • obdržení protestního dopisu WKF
 • neprofesionální komunikace zástupce CEKU s WKF ústící v ukončení jakékoli podpory a tolerance projektu
 • písemné vystoupení zástupce EKF z vedení CEKU

3. Přínos státní reprezentaci

 • vynaložené finanční prostředky ze státní reprezentace dlouhodobě neodpovídají očekávanému přínosu
 • VV ČSKe nehodlá sponzorovat soukromé podnikatelské subjekty, které CEKU fakticky převzaly
 • mládežnické kategorie nejsou tímto dotčeny, doporučujeme účast na těchto soutěžích
 • úkol státní reprezentace je nyní soustředit se na turnaje Karate 1

Závěr:

Stávající turnaje CEKU budou organizovány i nadále. Český svaz karate doporučuje a vybízí své členy k účasti na těchto soutěžích. Komunikujeme se Slovenskem a Maďarskem o dalších možných řešeních.

Pro Vaše dotazy jsem Vám osobně k dispozici.

předseda ČSKe
Ing. Jiří Boček