Zpráva ze školení rozhodčích [11.–13.09.2020, České Budějovice]

Ve dnech 11. – 13. 9. 2020 se v Českých Budějovicích uskutečnilo povinné školení rozhodčích před nadcházející závodní sezonou 2020/2021. Školení bylo cíleno jak na proškolení rozhodčích, kteří o zvýšení své aktuální licence neuvažují, tak na zkoušky nových adeptů usilujících o rozšíření sboru rozhodčích, případně adeptů usilujících o zvýšení své příslušné licence. 

Jelikož se jednalo o jediné prezenční školení rozhodčích v roce 2020, tak bylo pro všechny členy rozhodcovského sboru povinné. Bohužel do organizace školení negativně zasáhly restrikce a opatření spojená s šířením koronaviru a tudíž bylo několik rozhodčích preventivně umístěno do karantény a nemohli se školení zúčastnit.

V pátečních odpoledních hodinách probíhala teoretická část školení KATA a KUMITE, která důsledně popisovala veškeré změny pravidel s platností od roku 2020. V sobotu dopoledne se sbor rozhodčích, za účasti jednotlivých reprezentantů, věnoval podrobnému praktickému rozboru cvičení KATA, jednotlivých specifikací stylů a nejčastějších chyb, které se u závodníků na národní i mezinárodní úrovni vyskytují. V odpoledních hodinách naopak probíhala praktická část školení KUMITE. Opět za přítomnosti úseku reprezentace. Ve večerních hodinách adepti, kteří usilovali o zvýšení licence, příp. noví adepti absolvovali praktickou zkoušku KUMITE. 

Neděle byla věnována teoretické zkoušce KATA a KUMITE, kterou absolvovali všichni účastníci školení. Zbytek dne byl věnován opět rozboru pravidel v obou karatistických disciplínách a simulaci soutěže kata.

Školení se zúčastnilo 35 rozhodčích (plus 10 připojených systémem on-line), z toho celkem 7 nových adeptů pro rozšíření sboru rozhodčích. 

Pozitivem školení byl poměrně vysoký počet uchazečů o rozšíření řady rozhodčích, zejména z řad bývalých závodníků. Negativem byla účast členů stávajícího rozhodcovského sboru, i když je nutno podotknout, že mnohá absence byla způsobena právě v důsledků aktuální zdravotní situace v České republice a mnoho rozhodčích se alespoň na teoretickou část zúčastnilo vzdáleně ON-LINE.