Vystoupení Českého svazu karate ze spolku ČUBU

Český svaz karate dne 3. 11. 2023 oficiálně vystoupil z České unie bojových umění. 

Český svaz karate je nejvyšší sportovní autoritou karate v České republice, reprezentující tisíce svých členů nejen v rámci České republiky, ale také na mezinárodní úrovni. V České republice je reprezentantem světové organizace WKF. Jako nejvyšší sportovní autorita je vnímán také státními institucemi jako např. Národní sportovní agenturou. ČSKe je členem Českého olympijského výboru a od roku 2023 také přímým členem České unie sportu, pro kterou bylo vystoupení ČSKe z ČUBU podmínkou pro řádné přijetí.  K rozhodnutí o vystoupení došlo po pečlivé úvaze s ohledem na fakt, že setrvání v České unii bojových umění by bylo spíše administrativní a finanční zátěží, která nepřinášela smysl ani žádnou přidanou hodnotu. Pro členskou základnu ČSKe se z administrativního pohledu v tomto okamžiku nic nemění. Databáze, sídlo, zaměstnanci i kancelář, to vše zůstává stejné.  
 
Český svaz karate, jako nejvyšší sportovní autorita karate v ČR, se tak v rámci nastavení řadí mezi obdobné svazy jako je např. Český svaz juda, Český hokej, Český florbal a mnoho dalších národních svazů. ČSKe tak tímto krokem potvrzuje svoji nenahraditelnou sportovní autoritu a svoji roli v rámci českého sportu. 
 
Vedení Českého svazu karate děkuje představitelům České unie bojových umění za dosavadní spolupráci a přeje všem jejím členům mnoho sportovních úspěchů.