Ke stažení

Justice – Výpis ze spolkového rejstříku otevřít
Justice – Sbírka listin otevřít
databáze oddílů/klubů registrovaných v ČSKe otevřít
směrnice o evidenci členské základny ČSKe stáhnout
vyúčtování akce – formulář (vlastní zdroje) stáhnout
formulář MŠMT – tal.mládež a reprezentace stáhnout
   
Úsek ekonomický  
Ekonomická směrnice 2017 (01/2017 a 02/2017) stáhnout
   
Úsek Rozhodčích  
Směrnice rozhodčích ČSKe 2018 (platná od 26.2.2018) stáhnout
Lektoři KR ČSKe 2017 stáhnout
Seznam rozhodčích pro účast na akcích WKF (2018) stáhnout
Formulář hodnocení KZP – 2018 stáhnout
Kodex rozhodčích ČSKe stáhnout
Formulář lékařské prohlídky referee (sport.) stáhnout
pravidla WKF Rules 11 ENG, platná od 1.1.2018 stáhnout
pravidla WKF vr 11 CZE-01 – český překlad 2018 stáhnout
Souhrn změn pravidel WKF vr 11 platné od 1.1.2018 stáhnout
testy rozhodčích – Kumite ENG, verze 2018 stáhnout
testy rozhodčích – Kata ENG, verze 2018 stáhnout
testy rozhodčích – Kumite CZ, verze 2018 stáhnout
testy rozhodčích – Kata CZ, verze 2018 stáhnout
   
Úsek TMK  
Směrnice TMK ČSKe 2018 stáhnout
Lektorský sbor TMK ČSKe 2017 – 2023 stáhnout
Zkušební řád ČSKe 2017 stáhnout
Zkušební řád Shotokan KUMITE stáhnout
Metodické pokyny pro školení trenérů 3.třídy karate stáhnout
Témata závěrečných prací pro školení trenérů stáhnout
Pokyny – trenérské práce pro I.,II. a III.třídy stáhnout
Vzor – Trenérská práce licence B (trenér II. a III.třídy) stáhnout
Vzor – Razítka zkušební komisař (I., II. a III.třídy) stáhnout
Stránky http://sport.czechkarate.cz (seminární práce) otevřít
Žádost o uznání akce jako kreditového školení stáhnout
Prezence školení TMK stáhnout
   
Úsek STK  
Směrnice pro činnost STK ČSKe (r.2005) stáhnout
Pořadatelská směrnice STK ČSKe 2017 stáhnout
Disciplinární řád ČSKe stáhnout
Soutěžní řád ČSKe (r. 2017) stáhnout
Přihláška na soutěž stáhnout
Formulář pro přestup závodníka stáhnout
Hostování – v soutěži pro kategorie jednotlivci stáhnout
Hostování – v soutěži kategorie týmů (kata/kumite) stáhnout
Hostování – v soutěži ČLK (kumite liga) stáhnout
Žádost o zařazení do vyšší věkové kategorie stáhnout
Žádost o zařazení do vyšší hmotnostní kategorie stáhnout
   
Úsek státní reprezentace  
Nominační kritérium Reprezentace ČSKe stáhnout
Nominační kritérium Olympijského Výběru 2018 stáhnout
Bodový Ranking Reprezentace ČSKe stáhnout
Webový portál “Moje Výsledky” on-line web
Evidenční list pro Ranking KATA stáhnout
Evidenční list pro Ranking KUMITE stáhnout
Statut člena státní reprezentace ČSKe stáhnout
Závazek sportovce ve věci dopingu ve sport. stáhnout
Směrnice financování výjezdu reprezentace stáhnout
Prohlášení rodičů k výjezdu nezletilé osoby stáhnout
   
Antidopink  
Antidopinková směrnice 2015 stáhnout
   
Pojištění 2017  
Pojištění úrazu a odpovědnosti prostřednictvím ČOV stáhnout
 

   Zodpovědná osoba: Jaromír Musil