Ke stažení

Justice – Výpis ze spolkového rejstříku otevřít
Justice – Sbírka listin otevřít
databáze oddílů/klubů registrovaných v ČSKe otevřít
směrnice o evidenci členské základny ČSKe stáhnout
   
Úsek ekonomický  
Ekonomická směrnice 2019 (01/2019 a 02/2017) stáhnout
   
Úsek TM ČSKe [TmRS]  
Organizační směrnice TmRS 2019-2023 stáhnout
   
Úsek Rozhodčích  
Směrnice rozhodčích ČSKe 2019 (platná od 22.3.2019) stáhnout
Lektoři KR ČSKe 2018-2022 stáhnout
Seznam rozhodčích pro účast na akcích WKF (2019) stáhnout
Žádost o účast na zahraniční soutěži stáhnout
Formulář hodnocení KZP (2018) stáhnout
Formulář protest – KATA (2019) stáhnout
Formulář protest – KUMITE (2019) stáhnout
Kodex rozhodčích ČSKe stáhnout
Formulář lékařské prohlídky referee (sport.) stáhnout
Soutěžní pravidla a dodatky ČSKe, platná od 1.1.2019 stáhnout
pravidla WKF Rules 12 ENG, platná od 1.1.2019 stáhnout
pravidla WKF vr 12 CZE-01 – český překlad 2019 stáhnout
testy rozhodčích – Kumite ENG, verze 2019 stáhnout
testy rozhodčích – Kata ENG, verze 2019 stáhnout
testy rozhodčích – Kumite CZ, verze 2019 stáhnout
testy rozhodčích – Kata CZ, verze 2019 stáhnout
   
Úsek TMK  
Směrnice TMK ČSKe 2018 stáhnout
Lektorský sbor TMK ČSKe 2017 – 2023 stáhnout
Zkušební řád ČSKe 2017 stáhnout
Zkušební řád Shotokan KUMITE stáhnout
Metodické pokyny pro školení trenérů 3.třídy karate stáhnout
Témata závěrečných prací pro školení trenérů stáhnout
Pokyny – trenérské práce pro I.,II. a III.třídy stáhnout
Vzor – Trenérská práce licence B (trenér II. a III.třídy) stáhnout
Vzor – Razítka zkušební komisař (I., II. a III.třídy) stáhnout
Stránky http://sport.czechkarate.cz (seminární práce) otevřít
Žádost o uznání akce jako kreditového školení stáhnout
Prezence školení TMK stáhnout
Motorické testy 2019-2022 stáhnout
Motorické testy – tabulka stáhnout
   
Úsek STK  
Směrnice pro činnost STK ČSKe (r.2005) stáhnout
Pořadatelská směrnice STK ČSKe 2017 stáhnout
Disciplinární řád ČSKe stáhnout
Soutěžní řád ČSKe 2019 stáhnout
Přihláška na soutěž stáhnout
Formulář pro přestup závodníka stáhnout
Hostování – v soutěži pro kategorie jednotlivci stáhnout
Hostování – v soutěži kategorie týmů (kata/kumite) stáhnout
Hostování – v soutěži ČLK (kumite liga) stáhnout
Žádost o zařazení do vyšší věkové kategorie stáhnout
Žádost o zařazení do vyšší hmotnostní kategorie stáhnout
   
Úsek státní reprezentace  
Nominační kritérium Reprezentace ČSKe stáhnout
Nominační kritérium Olympijského Výběru 2019 stáhnout
Bodový Ranking Reprezentace ČSKe stáhnout
Webový portál “Moje Výsledky” on-line web
Evidenční list pro Ranking KATA stáhnout
Evidenční list pro Ranking KUMITE stáhnout
Statut člena státní reprezentace ČSKe stáhnout
Závazek sportovce ve věci dopingu ve sport. stáhnout
Směrnice financování výjezdu reprezentace stáhnout
Prohlášení rodičů k výjezdu nezletilé osoby stáhnout
   
Antidopink  
Antidopinková směrnice 2015 stáhnout
   
Pojištění 2019  
Pojištění úrazu a odpovědnosti stránky ČOV otevřít
Pojištění úrazu a odpovědnosti leták ČOV stáhnout
 

   Zodpovědná osoba: Jaromír Musil