Vyjádření VV ČSKe k vystoupení CEKU
Vyjádření k rozhodnutí VV ČSKe ve věci zrušení členství v organizaci CEKU (Středoevropská unie karate). VV ČSKe se takto rozhodl na základě tří zásadních, déletrvajících a zesilujících tendencí ve směřování vývoje unie, kam se ubírala bez souhlasu vedení členských států, za pohnutek jednotlivce a přispěním soukromých podnikatelských skupin a v přímém rozporu s ideemi, se kterými byla CEKU založena. Náš krok byl následně osobně konzultován s vedením Slovenského svazu karate a Maďarského svazu karate, kteří shodně vyjádřili zásadní nespokojenost shodnou...

číst více

Pojištění ve sportu 2013
Dobrý den vážení, rádi bychom Vás touto cestou informovali o stávajícím stavu smluv zajišťujících hromadné krytí některých potřeb sportovního prostředí. Jedná se o smlouvy týkající se vztahů s autorskými ochrannými svazy (OSA, INTERGRAM), pojištění odpovědnosti trenérů a úrazového pojištění členů. Všechny smlouvy jsou zajištěny prostřednictvím Českého olympijského výboru s účinností od 1. ledna 2013. - Úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s novou pojišťovnou, ale ve stejném rozsahu jako v roce 2012 a vztahuje se na všechny členy ČSTV....

číst více

Veselé vánoce a PF 2013
Vážení přátelé, kolegové, kamarádi, děkuji Vám všem za Vaši práci pro svůj klub, pro náš svaz, pro naše karate v uplynulém roce a přeji Vám i Vašim rodinám krásné Vánoce a úspěšný rok 2013. Jiří Boček president ČSKe

číst více

Na LODM 2013 karate nebude
Vážení sportovní přátelé, v minulých dnech jsem dostal několik dotazů týkajících se programu příští Olympiády děti a mládeže ve Zlínském kraji, kde bude karate bohužel chybět. Již jsem o této situaci informoval členskou základnu na výjezdním zasedání na ME seniorů ve Španělsku prostřednictvím předsedů krajských svazů a také na VH ČSKe. Aby nedocházelo k dezinformacím, tak proto ještě jednou několik vět k tomuto tématu. Když program ODM začínal, byl jsem u toho a náš neolympijský sport přes známou pořádající společnost,...

číst více

Info Presidenta ČSKe 12-2012
Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval řediteli soutěže M ČR v karate mládeže panu Petru Beníškovi a jeho organizačnímu týmu za profesionálně zvládnutou přípravu a celý průběh této významné mistrovské soutěže, která se konala uplynulý víkend v Českých Budějovicích. V součinnosti se zastupiteli města a s pomoci sponzorů tento tým uspořádal soutěž, na kterou budou mnozí účastníci dlouho vzpomínat a která bude pro příští pořadatele vyšší metou jak v technickém zabezpečení, tak i ve skvělé organizaci. Je...

číst více

MS WKF 2012 – Online na YOUTUBE
Vážení přátelé, při příležitosti nadcházejícího MS seniorů v Paříži připravila WKF ve spolupráci s firmou, která vlastní TV práva, speciální YOUTUBE kanál pro přenos živého signálu všech finálových zápasů s vynikající kvalitou. Tento YOUTUBE kanál se jmenuje WKFKarateWorldChamps. Přeji Vám všem příjemné sportovní zážitky. S pozdravem Jiří Boček

číst více

Kampaň The K is on the way
Vážení karatisté, Světová federace karate WKF v souvislosti s kandidaturou na zařazení karate do Olympijského programu organizuje *první světový den karate* nazvaný *K den*. (viz kampaň The K is on the way). Tato reklamní akce, která má za cíl propagaci karate, jednotnost celého našeho hnutí a podporu zařazení karate do Olympijského programu. *„K Day“ se bude konat v neděli 7.října 2012.* *Motto:* „Let the World discover Karate“ Cílem je předvádět ukázky karate na veřejných i neveřejných místech ve městech po...

číst více

Info presidenta ČSKe 1-2012
VV uložil předsedovi Rady reprezentace doplnit aktuální seznamy státní reprezentace seniorů a juniorů na internetu a zveřejnit seznamy sledovaných talentovaných sportovců reprezentačními trenéry v ostatních věkových kategoriích (dorost, žáci). *- Tento úkol bych splněn.* President svazu oznámil VV informaci, že pořadatel příští Olympiády mládeže – Zlínský kraj nehodlá zařadit sport karate na seznam aktuálních sportů, neboť v tomto kraji nedisponují sportovními oddíly karate ČSKe. Zároveň navrhuje oslovit Doc. PhDr. Josefa Dovalila, CSc. – místopředsedu ČOV pro olympismus, se žádostí o...

číst více

Pozvánka na Volební VH ČSKe
POZVÁNKA na Valnou volební hromadu Českého svazu karate *Datum konání:* 12 . 6 . 2012 od 16:00 *Místo konání:* TJ KOVO Nad Kapličkou 15 Praha 10 100 00 Valné volební hromady se může zúčastnit dle platných stanov Českého svazu karate pouze 1 delegát s hlasem rozhodujícím za vyslaný subjekt, který při prezentaci předloží řádně vyplněný delegační lístek potvrzený podpisem statutárního zástupce a razítkem. Při prezentaci může být provedena kontrola členských průkazů. Těším se na Vaši účast. S pozdravem Ing. Jiří...

číst více