Karate na Olympijádě nebude
Včera po prezentacích osmi kandidátských sportů před IOC v St.Petersburgu na zařazení do Olympijského programu nebylo karate vybráno mezi tři postupující sporty do závěrečného rozhodnutí v Buenos Aires. To je smutná zpráva pro náš sport, zejména pro ty, kteří s touto myšlenkou spojili životní úsilí posledních let. Karate se posunulo na úroveň ostatních Olympijských sportů a svým zastoupením a počtem cvičenců mnohé i předčilo. Pro nás, kteří cvičí, soutěží a užívají si karate pro rozvoj sebe sama, prostě pro radost...

Read More

Vyjádření VV ČSKe k vystoupení CEKU
Vyjádření k rozhodnutí VV ČSKe ve věci zrušení členství v organizaci CEKU (Středoevropská unie karate). VV ČSKe se takto rozhodl na základě tří zásadních, déletrvajících a zesilujících tendencí ve směřování vývoje unie, kam se ubírala bez souhlasu vedení členských států, za pohnutek jednotlivce a přispěním soukromých podnikatelských skupin a v přímém rozporu s ideemi, se kterými byla CEKU založena. Náš krok byl následně osobně konzultován s vedením Slovenského svazu karate a Maďarského svazu karate, kteří shodně vyjádřili zásadní nespokojenost shodnou...

Read More

Pojištění ve sportu 2013
Dobrý den vážení, rádi bychom Vás touto cestou informovali o stávajícím stavu smluv zajišťujících hromadné krytí některých potřeb sportovního prostředí. Jedná se o smlouvy týkající se vztahů s autorskými ochrannými svazy (OSA, INTERGRAM), pojištění odpovědnosti trenérů a úrazového pojištění členů. Všechny smlouvy jsou zajištěny prostřednictvím Českého olympijského výboru s účinností od 1. ledna 2013. - Úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s novou pojišťovnou, ale ve stejném rozsahu jako v roce 2012 a vztahuje se na všechny členy ČSTV....

Read More

Na LODM 2013 karate nebude
Vážení sportovní přátelé, v minulých dnech jsem dostal několik dotazů týkajících se programu příští Olympiády děti a mládeže ve Zlínském kraji, kde bude karate bohužel chybět. Již jsem o této situaci informoval členskou základnu na výjezdním zasedání na ME seniorů ve Španělsku prostřednictvím předsedů krajských svazů a také na VH ČSKe. Aby nedocházelo k dezinformacím, tak proto ještě jednou několik vět k tomuto tématu. Když program ODM začínal, byl jsem u toho a náš neolympijský sport přes známou pořádající společnost,...

Read More

Info Presidenta ČSKe 12-2012
Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval řediteli soutěže M ČR v karate mládeže panu Petru Beníškovi a jeho organizačnímu týmu za profesionálně zvládnutou přípravu a celý průběh této významné mistrovské soutěže, která se konala uplynulý víkend v Českých Budějovicích. V součinnosti se zastupiteli města a s pomoci sponzorů tento tým uspořádal soutěž, na kterou budou mnozí účastníci dlouho vzpomínat a která bude pro příští pořadatele vyšší metou jak v technickém zabezpečení, tak i ve skvělé organizaci. Je...

Read More

MS WKF 2012 – Online na YOUTUBE
Vážení přátelé, při příležitosti nadcházejícího MS seniorů v Paříži připravila WKF ve spolupráci s firmou, která vlastní TV práva, speciální YOUTUBE kanál pro přenos živého signálu všech finálových zápasů s vynikající kvalitou. Tento YOUTUBE kanál se jmenuje WKFKarateWorldChamps. Přeji Vám všem příjemné sportovní zážitky. S pozdravem Jiří Boček

Read More

Kampaň The K is on the way
Vážení karatisté, Světová federace karate WKF v souvislosti s kandidaturou na zařazení karate do Olympijského programu organizuje *první světový den karate* nazvaný *K den*. (viz kampaň The K is on the way). Tato reklamní akce, která má za cíl propagaci karate, jednotnost celého našeho hnutí a podporu zařazení karate do Olympijského programu. *„K Day“ se bude konat v neděli 7.října 2012.* *Motto:* „Let the World discover Karate“ Cílem je předvádět ukázky karate na veřejných i neveřejných místech ve městech po...

Read More

Info presidenta ČSKe 1-2012
VV uložil předsedovi Rady reprezentace doplnit aktuální seznamy státní reprezentace seniorů a juniorů na internetu a zveřejnit seznamy sledovaných talentovaných sportovců reprezentačními trenéry v ostatních věkových kategoriích (dorost, žáci). *- Tento úkol bych splněn.* President svazu oznámil VV informaci, že pořadatel příští Olympiády mládeže – Zlínský kraj nehodlá zařadit sport karate na seznam aktuálních sportů, neboť v tomto kraji nedisponují sportovními oddíly karate ČSKe. Zároveň navrhuje oslovit Doc. PhDr. Josefa Dovalila, CSc. – místopředsedu ČOV pro olympismus, se žádostí o...

Read More